Osmanlıya Genel Bakış

Osmanlı Tarihinin Dönemleri

1-Kuruluş Dönemi : 1299-1453

2-Yükselme Dönemi : 1453-1579

3- Duraklama Dönemi : 1579-1699

4-Gerileme Dönemi : 1699-1792

5-Dağılma ve Çöküş Dönemi : 1792-1922

28 Aralık 2010 Salı

Osmanlının Doğuşu


   Hemen her devirde bir devlet tarafından temsil edilen
  Türkler,9.yüzyıldan itibaren İslamiyeti benimsediler ve 
  dünyanın  çeşitli bölgelerine hızlı bir şekilde yayıldılar.
  13. yüzyılın ikinci yarısına doğru çıkan beylikler rekabet
  ederek Selçuklu'nın mirasına konmak istediler,ancak bu
  beylikler arasında  Osmanoğulları galip çıkarak Türk ve İslam 
  dünyasının temsilcisi olmuşlardır.
     Osmanlı Devleti'nin çekirdeği, Ertuğrul Gazi'nin 1231'de 

  Sakarya boyunda yurt tutmasıyla teşkil etmiştir.Kayı aşiretinin
  beni Osman Bey 1071 yılından sonra Anadolu'ya yerleşmeye
  başlayan Oğuzların(Uzlar)yirmi dört boyunun en asili sayılan
  Kayıların beyi Osman Bey,oldukça karışık bir döemde etrafına
  birçok Türkmen beyi toplamıştır.Yaptığı akınlar sonucu
                                          Balıkesir ve Yarhisar kalelerini almış 1299'da bağımsızlığını ilan
                                          ederek devlet teşkilatını kurmuştur.
    Dünya'ya hükmedecek olan Osmanlı Devleti'nin temeli bu şekilde atılmış olmuştur

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder